Infomatrix Pharmaceutical

Постојаните промени во фармацевстката индустрија ги тераат комапниите да продолжат да бараат нови технологии кои ќе го подобрат мониторингот и собирањето на податоците за да се изработат извештаи за регулаторните агенции, обезбедување на сигурноста, зголемување на продуктивноста на вработените, и комуницирање со клиентите на високо ниво на квалитет на услуга.

Со вистинската технологија вие можете да ги подобрите оперативните процеси, создадете ефикасност низ компанијата, да ги проширите односите со добавувачите, и постојано да ја подобрувате задоволноста на клиентите. Infomatrix Pharmaceutical е комплетно решение за фармацевската индустрија.

Infomatrix Pharmaceutical е изработен со уникатните потреби на фармацевтската индустрија во фокус. Управувањето на набавките, следењето на царинскиот склад, следење на сопствениот магацин, брзо водење на расположлива стока и информирање на комерцијалистите, како и евидентирање на продадените производи во најкус можен рок. Познавајки ја специфичната проблематика на работата, го нудиме Infomatrix Pharmaceutical, единствениот ERP систем во Македонија за фармацевтски компании.